Prop. 2006/07:64 Högskoleutbildning av officerare m.m. - 200607064 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:64 Högskoleutbildning av officerare m.m.
   
 
Titel:Prop. 2006/07:64 Högskoleutbildning av officerare m.m.
Anmärkning:Se även SOU 2003:43 och SOU 2005:86.
Utgivningsår:2007
Omfång:43 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607064
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:64
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB