Ds 2007:11 En mer öppen domarutbildning - 9789138227275 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:11 En mer öppen domarutbildning
   
 
Titel:Ds 2007:11 En mer öppen domarutbildning
Anmärkning:Se även SOU 2003:102 och prop. 2007/08:113.
Utgivningsår:2007
Omfång:229 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227275
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:11
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 231 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att ett antal olika åtgärder vidtas för att säkra tillgången på skickliga och väl kvalificerade domare i Sveriges domstolar.
 
  © 2017 Jure AB