Prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition - 200607100 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition
   
 
Titel:Prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition
Anmärkning:En huvuddel och tre särtryck.
Utgivningsår:2007
Omfång:630 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607100
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:100
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 156 SEK exkl. moms

 

I propositionen presenteras ett omfattande paket för att förbättra företagsklimatet i Sverige. Här föreslås ett särskilt jobbpaket för att underlätta för fler att komma i arbete. Nya vägar till arbete öppnas genom att långtidsarbetslösa och socialbidragstagare erbjuds en jobb och utvecklingsgaranti. Vidare föreslås sänkta arbetsgivaravgifter för att få in unga på arbetsmarknaden. Genom ett integrationspaket med nya så kallade instegsjobb där jobb och språkundervisning kombineras, ökar möjligheterna för nyanlända invandrare att få ett jobb.
 
  © 2017 Jure AB