SOU 2007:25 Plats för tillväxt? - 9789138227336 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:25 Plats för tillväxt?
– Bilaga 2 till Långtidsutredningen 2008
   
 
Titel:SOU 2007:25 Plats för tillväxt? – Bilaga 2 till Långtidsutredningen 2008
Utgivningsår:2007
Omfång:178 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227336
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Långtidsutredningen 2008
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:25
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Här beskrivs den ekonomiska utvecklingen i Sveriges regioner under den senaste 30-årsperioden. Utvecklingen kopplas även till de regionalpolitiska åtgärder som har vidtagits. Diskuterar frågor som:
– Varför koncentreras ekonomisk aktivitet just till vissa regioner?
– Hur har detta koncentrationsmönster förändrats över tiden?
– Ökar eller minskar inkomstskillnaderna mellan Sveriges regioner?
– I vilken utsträckning kan politiska åtgärder påverka utvecklingen?
 
  © 2017 Jure AB