SOU 2007:32 Tillväxt genom turistnäringen - 9789138227442 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:32 Tillväxt genom turistnäringen
   
 
Titel:SOU 2007:32 Tillväxt genom turistnäringen
Utgivningsår:2007
Omfång:367 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227442
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om alternativa modeller för finansiering av ytterligare gemensam marknadsföring av Sverige som resmål
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:32
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 320 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår alternativa modeller för finansiering av ytterligare gemensam marknadsföring av Sverige som resmål. Här föreslås att staten anslår mer pengar för marknadsföring utomlands av Sverige som resmål. Dessa medel, tillsammans med ökade insatser från turistnäringen, skall användas för att starkare profilera Sverige utomlands. För att få tillräcklig kraft i dessa utökade satsningar föreslås att långsiktiga partnerskap skapas mellan det offentliga och den privata näringen inom utvalda programområden.
 
  © 2017 Jure AB