Ds 2007:16 Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens Kärnkraftsinspektion - 9789138227473 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:16 Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens Kärnkraftsinspektion
   
 
Titel:Ds 2007:16 Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens Kärnkraftsinspektion
Utgivningsår:2007
Omfång:41 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227473
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:16
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 163 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftsinspektion läggs samman till en ny myndighet. Syftet är att ta tillvara betydande samordningsvinster. De båda myndigheterna har ett flertal beröringspunkter och en sammanläggning skulle innebära ett samlat grepp om tillsynsverksamheten inom både kärnteknisk och icke kärnteknisk verksamhet. Den 1 april 2008 beräknas den nya myndigheten börja sitt arbete.
 
  © 2017 Jure AB