SOU 2007:36 Bioenergi från jordbruket - en växande resurs - Bilagedel - 9789138227527 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:36 Bioenergi från jordbruket - en växande resurs - Bilagedel
   
 
Titel:SOU 2007:36 Bioenergi från jordbruket - en växande resurs - Bilagedel
Anmärkning:Se även huvudbetänkandet.
Utgivningsår:2007
Omfång:278 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227527
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om jordbruket som bioenergiproducent
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:36
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 255 SEK exkl. moms

 

Innehåller följande rapporter:
– Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk samt
– Förädling och avsättning av jordbruksbaserade biobränslen.
 
  © 2017 Jure AB