Prop. 2006/07:122 Ett första steg för en enklare plan- och bygglag - 200607122 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:122 Ett första steg för en enklare plan- och bygglag
   
 
Titel:Prop. 2006/07:122 Ett första steg för en enklare plan- och bygglag
Anmärkning:Se även SOU 2005:77, SOU 2004:40 och SOU 2003:70.
Utgivningsår:2007
Omfång:121 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607122
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:122
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 72 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB