SOU 2007:43 Bättre arbetsmiljöregler II - 9789138227596 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:43 Bättre arbetsmiljöregler II
– Skyddsombund, beställaransvar, byggarbetsplatser m.m.
   
 
Titel:SOU 2007:43 Bättre arbetsmiljöregler II – Skyddsombund, beställaransvar, byggarbetsplatser m.m.
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även delbetänkande SOU 2006:44 och Ds 2008:24.
Utgivningsår:2007
Omfång:230 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227596
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om arbetsmiljölagen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:43
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 308 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att överväga ett antal frågor i arbetsmiljölagen. Innehållet i detta slutbetänkande handlar om följande områden:
– Skyddsombudens tillträdesrätt och andra frågor
– Samordning - genomförande av EG:s byggplatsdirektiv
– Arbetsmiljöansvar för den som beställer en tjänst
– Informationsskyldighet för den som hyr in arbetskraft
– Tillsyn av utländska företag och företag som byter identitet
– Regelförenkling
 
  © 2017 Jure AB