SOU 2007:41 Misstroendeförklaring och regeringsbildning 1994-2006 - 9789138227572 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:41 Misstroendeförklaring och regeringsbildning 1994-2006
– Regeltillämpning och författningspolitiska alternativ
   
 
Titel:SOU 2007:41 Misstroendeförklaring och regeringsbildning 1994-2006 – Regeltillämpning och författningspolitiska alternativ
Anmärkning:Grundlagsutredningens rapport II av Magnus Isberg. Se även SOU 2007:40 (rapport I), SOU 2007:42 (rapport III), SOU 2007:67 (rapport IV), SOU 2007:68 (rapport V), SOU 2007:69 (rapport VI) och SOU 2007:84 (rapport VII), SOU 2007:85 (rapport VIII), SOU 2007:93 (rapport IX) och SOU 2007:94 (rapport X).
Utgivningsår:2007
Omfång:73 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227572
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Grundlagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:41
Ämnesord:Övrigt

Pris: 184 SEK exkl. moms

 

I rapporten redogörs för hur bestämmelserna om regeringsbildning och misstroendeförklaring har tillämpats under senare år. Vidare analyseras och diskuteras bl.a. vilka författningspolitiska alternativ som kan föreligga till den nuvarande ordningen.
 
  © 2017 Jure AB