SOU 2007:42 Från statsminister till president? - 9789138227589 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:42 Från statsminister till president?
– Sveriges regeringschef i ett jämförande perspektiv
   
 
Titel:SOU 2007:42 Från statsminister till president? – Sveriges regeringschef i ett jämförande perspektiv
Anmärkning:Grundlagsutredningens rapport III av Hanna Bäck, Thomas Persson, Kåre Vernby och Lina Westin. Se även SOU 2007:40 (rapport I), SOU 2007:41 (rapport II), SOU 2007:67 (rapport IV), SOU 2007:68 (rapport V), SOU 2007:69 (rapport VI) och SOU 2007:84 (rapport VII), SOU 2007:85 (rapport VIII), SOU 2007:93 (rapport IX) och SOU 2007:94 (rapport X).
Utgivningsår:2007
Omfång:113 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227589
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Grundlagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:43
Ämnesord:Övrigt

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

I rapporten kartläggs forskningsläget i ett antal länder när det gäller diskussionen om regeringschefens ställning. Detta görs mot bakgrund av att det i Sverige och utomlands hävdats att regeringschefens ställning har stärkts under senare tid, både i förhållande till övriga ministrar och till de nationella parlamenten.
 
  © 2017 Jure AB