SOU 2007:38 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 - 9789138227541 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:38 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007
– nu levandes ansvar, framtida generationers frihet
   
 
Titel:SOU 2007:38 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 – nu levandes ansvar, framtida generationers frihet
Anmärkning:Huvudrapport.
Utgivningsår:2007
Omfång:92 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227541
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:38
Ämnesord:Övrigt

Pris: 184 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB