Prop. 2006/07:124 Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter - 200607124 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:124 Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter
   
 
Titel:Prop. 2006/07:124 Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter
Anmärkning:Se även SOU 2005:90.
Utgivningsår:2007
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607124
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:124
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB