Mål och metoder vid tolkning av skattelag av Kellgren Jan - 9176783480 - Jure bokhandel

 

 
 
Mål och metoder vid tolkning av skattelag
– med särskild inriktning på användning av förarbeten
   
 
Författare:Kellgren Jan
Titel:Mål och metoder vid tolkning av skattelag – med särskild inriktning på användning av förarbeten
Utgivningsår:1997
Omfång:242 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176783480
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 55
Ämnesord:Skatterätt , Allmän rättslära

Pris: 796 SEK exkl. moms

 

Svenska domstolar tillmäter förarbetena stor betydelse vid tolkning av skattelag. Den stora följsamheten till förarbetena har dock kritiserats och det har även ifrågasatts i vilken utsträckning användning av förarbeten kan förenas med det svenska EU-medlemskapet.

I denna bok diskuteras olika målsättningar för lagtolkningen och olika tolkningsmetoder med vilka dessa målsättningar kan uppnås. Framställningen är inriktad på tolkning av skattelag, särskilt på användning av förarbeten. Här diskuteras bl.a. förutsebarhet, likhet inför lagen och principer för domskrivning.

Svensk och tysk rättskällelära diskuteras också, liksom konsekvenser av EU-medlemskapet för tolkning av skattelag. Ett förslag till en lagtolkningsmetod, kallad målstyrd lagtolkning, lanseras också.
 
  © 2017 Jure AB