Allmän rättslära
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nästa
Sida 1 av 11

Festskrift till Per Samuelsson
Juristförlaget i Lund, Associationsrätt och värdepappersrätt, Allmän rättslära, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 734 sid, 2024, Pris: 390 SEK exkl. moms   

The Role of Legal Precedent in Private Law (NY TITEL) — A Comparative Study
Ramberg Christina, red.
Intersentia, Processrätt, Allmän rättslära, Internationell rätt
2024, Preliminärt pris: 1996 SEK exkl. moms   

Law in the Metaverse (NY TITEL)
Watts Jacqueline
Bloomsbury Professional, Allmän rättslära, Familjerätt, Förmögenhetsrätt
344 sid, 2024, Preliminärt pris: 1978 SEK exkl. moms   

Philosophical Foundations of Private International Law (Ny Titel)
Banu Roxana , Green Michael S., Michaels Ralf, red.
Oxford University Press, Allmän rättslära, Internationell privat- och processrätt, Övrigt
Inbunden, 464 sid, 2024, Preliminärt pris: 2127 SEK exkl. moms   

Legislative Drafting for the EU — Transposition Techniques as a Roadmap for Better Legislation and a Sustainable EU
Xanthaki Helen
Edward Elgar, EU-rätt, Allmän rättslära, Offentlig rätt
Inbunden, 374 sid, 2024, Preliminärt pris: 1759 SEK exkl. moms   

Rättsstatens utmaningar
Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoria, Allmän rättslära, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 307 sid, 2024, Pris: 420 SEK exkl. moms   

Juridisk metodbok (Ny Upplaga) — för socialarbetare och andra offentliganställda
Rejmer Annika, Zetterström Stefan, Scheutz Sverker, Fridström Montoya Therése
Norstedts Juridik, Ekonomi, Allmän rättslära, Övrigt
186 sid, 5 uppl, 2024, Preliminärt pris: 419 SEK exkl. moms   

Rättskällor — En introduktion i kritiskt tänkande
Ramberg Christina, Besher Alexander, Carlson Laura, Croon Adam, Granmar Claes, Kleist David, Leviner Pernilla, Norée Annika
Norstedts Juridik, Övrigt, Allmänna verk och samlingsverk, Allmän rättslära
100 sid, 2 uppl, 2024, Pris: 203 SEK exkl. moms   

Normativt uppdrag — om rättskunnigas normativa ställningstaganden, särskilt utanför rättstillämpningen
Kellgren Jan
Jure, Allmän rättslära, Offentlig rätt
88 sid, 2 uppl, 2024, Pris: 126 SEK exkl. moms   

AI and the Rule of Law (NY TITEL) — The Necessary Evolution of a Concept
Burgess Paul
Hart Publishing, IT-rätt, Allmän rättslära, Offentlig rätt
Inbunden, 256 sid, 2024, Preliminärt pris: 1272 SEK exkl. moms   

Jurisprudence: Theory and Context
Bix Brian
Sweet & Maxwell, Allmän rättslära
376 sid, 9 uppl, 2023, Pris: 425 SEK exkl. moms   

Personrätt — Rättsliga aktörers rättssubjektivitet och handlingsförmåga
Heidbrink Jakob
Studentlitteratur, Förmögenhetsrätt, Allmän rättslära
364 sid, 2023, Pris: 419 SEK exkl. moms   

The Laws Ultimate Frontier: Towards an Ecological Jurisprudence — A Global Horizon in Private International Law
Muir Watt Horatia
Hart Publishing, Internationell privat- och processrätt, Internationell rätt, Allmän rättslära
Inbunden, 368 sid, 2023, Pris: 1393 SEK exkl. moms   

Natural Law and Modern Society
Coyle Sean
Oxford University Press, Allmän rättslära, Statsvetenskap och politik, Övrigt
Inbunden, 496 sid, 2023, Pris: 1692 SEK exkl. moms   

Att publicera — Etik och juridik för journalister och publicister
Funcke Nils
Studentlitteratur, Allmän rättslära, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
499 sid, 3 uppl, 2023, Pris: 455 SEK exkl. moms   

Rättsstatens principer — Juridik och politik i världen, Europa och Sverige
Jonsson Cornell Anna, Sannerholm Richard, red.
Iustus, Allmän rättslära, Statsvetenskap och politik, Offentlig rätt
241 sid, 2023, Pris: 413 SEK exkl. moms   

Scandinavian Studies in Law Volume 69 — Rule of Law
Jure, Allmän rättslära, Internationell rätt, Offentlig rätt
Inbunden, 2023, Pris: 717 SEK exkl. moms   

Finna rätt — Juristens källmaterial och arbetsmetoder
Bernitz Ulf, Bernitz Hedvig, Carlsson Mia, Heuman Lars, Leijonhufvud Madeleine, Magnusson Sjöberg Cecilia, Seipel Peter, Warnling Conradson Wiweka, Vogel Hans-Heinrich
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Offentlig rätt, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 300 sid, 16 uppl, 2023, Pris: 563 SEK exkl. moms   

Normativity in International Tax Law
Blum Daniel W.
IBFD, Skatterätt, Internationell rätt, Allmän rättslära
656 sid, 2023, Pris: 2307 SEK exkl. moms   

Ds 2023:7 Tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen — en möjlighet för de högsta domstolarna att begära rådgivande yttrande från Europadomstolen
Regeringskansliet, Internationell rätt, Allmän rättslära, Processrätt
75 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Rättsdogmatik — som rättsvetenskapligt perspektiv och metod
Gunnarsson Åsa , Svensson Eva-Maria
Studentlitteratur, Allmän rättslära
196 sid, 2023, Pris: 321 SEK exkl. moms   

Vad är rätt?
Warnling Conradson Wiweka
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Övrigt
115 sid, 4 uppl, 2023, Pris: 209 SEK exkl. moms   

Principles of Statutory Interpretation
Calnan Richard
Oxford University Press, Allmänna verk och samlingsverk, Allmän rättslära, Utländsk rätt
Inbunden, 240 sid, 2023, Pris: 1347 SEK exkl. moms   

Laws Rule — The Nature, Value, and Viability of the Rule of Law
Postema Gerald J.
Oxford University Press, Allmän rättslära
Inbunden, 400 sid, 2023, Pris: 1169 SEK exkl. moms   

Sociology of Law as the Science of Norms
Hydén Håkan
Routledge, Allmän rättslära
338 sid, 2022, Pris: 605 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nästa
Sida 1 av 11

  © 2017 Jure AB