Allmän rättslära
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Nästa
Sida 9 av 10

SOU 2002:47 Våra skatter? Volym A — Expertrapporter 1-3
Fritzes, Allmän rättslära, Ekonomi
617 sid, 2002, Pris: 313 SEK exkl. moms   

Loven — Om udarbejdelse af lovforslag
Bormann Anne Louise, Bülow Jens-Christian, Østrup Christian
DJØF, Offentlig rätt, Allmän rättslära
206 sid, 2002, Pris: 415 SEK exkl. moms   

Om de mänskliga och medborgerliga plikterna enligt naturrätten
Pufendorf Samuel
City University Press, Allmän rättslära, Rättshistoria
209 sid, 2001  SLUT på förlag

Legal Cultures and Human Rights — The Challenge of Diversity
Hastrup Kirsten
Kluwer, Allmän rättslära
Inbunden, 199 sid, 2001, Pris: 698 SEK exkl. moms   

Senmodern ansvarsrätt — Privaträtt som redskap för mikropolitik
Wilhelmsson Thomas
Iustus, Allmän rättslära
Inbunden, 422 sid, 2001  SLUT på förlag

Metodproblem i rättsvetenskapen — Studier i förmögenhetsrätt
Hellner Jan
Jure, Förmögenhetsrätt, Allmän rättslära
280 sid, 2001, Pris: 397 SEK exkl. moms   

Den rena rättsläran
Kelsen Hans
Thales, Allmän rättslära
Inbunden, 431 sid, 2 uppl, 2000, Pris: 257 SEK exkl. moms   

Scandinavian Studies in Law Volume 40 — Legal Theory
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Allmän rättslära
Inbunden, 525 sid, 2000, Pris: 360 SEK exkl. moms   

Konkurrerande culpakriterier
Dahlman Christian
Studentlitteratur, Skadeståndsrätt, Allmän rättslära
178 sid, 2000, Pris: 398 SEK exkl. moms   

Jämlikhet mellan kvinnor och män i EG-rätten — En feministisk analys
Lundström Karin
Iustus, EU-rätt, Arbetsrätt, Allmän rättslära
Inbunden, 461 sid, 1999, Pris: 547 SEK exkl. moms   

Lika inför lagen? — rätten ur ett genusperspektiv
Granström Görel
Iustus, Allmän rättslära
143 sid, 1999  SLUT på förlag

Författning i utveckling — Konstitutionella studier av Fredrik Sterzel
Sterzel Fredrik
Iustus, Allmän rättslära
240 sid, 1998  SLUT på förlag

Arbetsdomstolen och lagstiftaren — om värderingar i rättsligt beslutsfattande
Rimsten Olle
Iustus, Arbetsrätt, Allmän rättslära
Inbunden, 362 sid, 1998, Pris: 914 SEK exkl. moms   

Genus och rätt — en problematisering av föreställningen om rätten
Svensson Eva-Maria
Iustus, Allmän rättslära
385 sid, 1997, Pris: 886 SEK exkl. moms   

Legal Philosophies
Harris J. W.
LexisNexis, Allmän rättslära
318 sid, 2 uppl, 1997, Pris: 271 SEK exkl. moms   

En hållbar rättsordning — rättsvetenskapliga paradigm och tankevändor
Westerlund Staffan
Iustus, Miljörätt, Allmän rättslära
Inbunden, 223 sid, 1997  SLUT på förlag

På väg mot rättsstater i Östeuropa — En antologi av Anders Fogelklou m.fl.
Fogelklou Anders, Sterzel Fredrik
Iustus, Allmän rättslära
338 sid, 1997, Pris: 205 SEK exkl. moms   

Svensk rättsvetenskap 1947-1997
Strömholm Stig
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Allmänna verk och samlingsverk
130 sid, 1997  SLUT på förlag

A Tribute to Aleksander Peczenik on the Occasion of his 60th Birthday 16 November 1997 — Justice, Morality and Society
Juristförlaget i Lund, Festskrifter, Allmän rättslära
Inbunden, 500 sid, 1997, Pris: 296 SEK exkl. moms   

Mål och metoder vid tolkning av skattelag — med särskild inriktning på användning av förarbeten
Kellgren Jan
Iustus, Skatterätt, Allmän rättslära
Inbunden, 242 sid, 1997, Pris: 796 SEK exkl. moms   

Praktisk informationsrätt - Regelsamling
Lundberg Christina, Ström Lars-Erik, Svensson Carl Anders
Juridik & Samhälle, Allmän rättslära
246 sid, 1996, Pris: 247 SEK exkl. moms   

Rättsstaten — Rätt, Politik och Moral
Iustus, Allmän rättslära
127 sid, 1996  SLUT på förlag

The Lawyer and Language
Wennström Bo
Iustus, Allmän rättslära
Inbunden, 213 sid, 1996, Pris: 420 SEK exkl. moms   

Rätt, rättskällor och rättstillämpning — en lärobok i allmän rättslära
Strömholm Stig
Norstedts Juridik, Allmän rättslära
Inbunden, 535 sid, 5 uppl, 1996  SLUT på förlag

Lex Ferenda
Jure, Allmän rättslära
Inbunden, 296 sid, 1996, Pris: 352 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Nästa
Sida 9 av 10

  © 2017 Jure AB