Allmän rättslära
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nästa
Sida 9 av 11

Retlig mangfoldighed — En fælles udfordring for retsvidenskab og antropologi
Schaumburg-Müller Sten, Selmer Bodil
DJØF, Allmän rättslära
273 sid, 2003, Pris: 295 SEK exkl. moms   

Judicial Discretion in European Perspective
Wiklund Ola
Norstedts Juridik, EU-rätt, Allmän rättslära
169 sid, 2003  SLUT på förlag

Festskrift till Åke Frändberg
Iustus, Festskrifter, Allmän rättslära
Inbunden, 369 sid, 2003, Pris: 461 SEK exkl. moms   

Law's Limits — Rule of Law and the Supply and Demand of Rights
Komesar Neil K
Cambridge University Press, Allmän rättslära
Inbunden, 206 sid, 2002, Pris: 644 SEK exkl. moms   

Straffets grammatik
Molander Joakim
Åbo Akademis förlag, Allmän rättslära, Rättshistoria
322 sid, 2002, Pris: 321 SEK exkl. moms   

Studier rörande svensk och finsk rätt
Klami Hannu Tapani
Åbo Akademis förlag, Allmän rättslära, Rättshistoria
344 sid, 2002, Pris: 343 SEK exkl. moms   

Rättssociologi — som rättsvetenskap
Hydén Håkan
Studentlitteratur, Allmän rättslära
293 sid, 2002, Pris: 274 SEK exkl. moms   

Critical Legal Positivism
Tuori Kaarlo
Ashgate, Allmän rättslära
Inbunden, 349 sid, 2002, Pris: 1579 SEK exkl. moms   

Rättens kulturgräns
Wennström Bo
Iustus, Allmän rättslära
159 sid, 2 uppl, 2002  SLUT på förlag

Vem äger forskningen?
Strömholm Stig
Iustus, Allmän rättslära
105 sid, 2002, Pris: 301 SEK exkl. moms   

SOU 2002:47 Våra skatter? Volym A — Expertrapporter 1-3
Fritzes, Allmän rättslära, Ekonomi
617 sid, 2002, Pris: 313 SEK exkl. moms   

Loven — Om udarbejdelse af lovforslag
Bormann Anne Louise, Bülow Jens-Christian, Østrup Christian
DJØF, Offentlig rätt, Allmän rättslära
206 sid, 2002, Pris: 415 SEK exkl. moms   

Om de mänskliga och medborgerliga plikterna enligt naturrätten
Pufendorf Samuel
City University Press, Allmän rättslära, Rättshistoria
209 sid, 2001  SLUT på förlag

Legal Cultures and Human Rights — The Challenge of Diversity
Hastrup Kirsten
Kluwer, Allmän rättslära
Inbunden, 199 sid, 2001, Pris: 698 SEK exkl. moms   

Senmodern ansvarsrätt — Privaträtt som redskap för mikropolitik
Wilhelmsson Thomas
Iustus, Allmän rättslära
Inbunden, 422 sid, 2001  SLUT på förlag

Metodproblem i rättsvetenskapen — Studier i förmögenhetsrätt
Hellner Jan
Jure, Förmögenhetsrätt, Allmän rättslära
280 sid, 2001, Pris: 397 SEK exkl. moms   

Den rena rättsläran
Kelsen Hans
Thales, Allmän rättslära
Inbunden, 431 sid, 2 uppl, 2000, Pris: 257 SEK exkl. moms   

Scandinavian Studies in Law Volume 40 — Legal Theory
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Allmän rättslära
Inbunden, 525 sid, 2000, Pris: 360 SEK exkl. moms   

Konkurrerande culpakriterier
Dahlman Christian
Studentlitteratur, Skadeståndsrätt, Allmän rättslära
178 sid, 2000  SLUT på förlag

Jämlikhet mellan kvinnor och män i EG-rätten — En feministisk analys
Lundström Karin
Iustus, EU-rätt, Arbetsrätt, Allmän rättslära
Inbunden, 461 sid, 1999, Pris: 547 SEK exkl. moms   

Lika inför lagen? — rätten ur ett genusperspektiv
Granström Görel
Iustus, Allmän rättslära
143 sid, 1999  SLUT på förlag

Författning i utveckling — Konstitutionella studier av Fredrik Sterzel
Sterzel Fredrik
Iustus, Allmän rättslära
240 sid, 1998  SLUT på förlag

Arbetsdomstolen och lagstiftaren — om värderingar i rättsligt beslutsfattande
Rimsten Olle
Iustus, Arbetsrätt, Allmän rättslära
Inbunden, 362 sid, 1998, Pris: 914 SEK exkl. moms   

Genus och rätt — en problematisering av föreställningen om rätten
Svensson Eva-Maria
Iustus, Allmän rättslära
385 sid, 1997, Pris: 886 SEK exkl. moms   

Legal Philosophies
Harris J. W.
LexisNexis, Allmän rättslära
318 sid, 2 uppl, 1997, Pris: 271 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nästa
Sida 9 av 11

  © 2017 Jure AB