Mänskliga rättigheter och filosofi av Bauhn Per - 9147076682 - Jure bokhandel

 

 
 
Mänskliga rättigheter och filosofi
   
 
Författare:Bauhn Per
Titel:Mänskliga rättigheter och filosofi
Utgivningsår:2006
Omfång:125 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9147076682
Ämnesord:Allmän rättslära

SLUT på förlag

 

Sedan FN år 1948 antog en deklaration om mänskliga rättigheter har normen om universella rättigheter tidvis fungerat som en global överideologi. Rättighetsbegreppet har spelat en viktig roll i människors kamp mot förtryck och orättvisor. Samtidigt är detta begrepp inte oproblematiskt. Vi kan ställa frågor om rättigheternas grunder som inte besvaras av lagar eller folkrättsliga konventioner. Vi kan också ställa frågor om hur långt våra skyldigheter sträcker sig och hur vi skall hantera konflikter mellan rättigheter. Sådana frågor diskuteras inom den normativa moralfilosofin. I denna bok presenteras och diskuteras några centrala moralfilosofiska idéer om mänskliga rättigheter, liksom de kritiska invändningar som framförts av utilitarister, marxister, multikulturalister och feminister.
 
  © 2017 Jure AB