Allmän rättslära
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Nästa
Sida 8 av 10

Rättsstaten — Frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik
Petersson Olof
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Statsvetenskap och politik
126 sid, 2 uppl, 2005  SLUT på förlag

Scandinavian Studies in Law Volume 48 — Perspectives on Jurisprudence - Essays in Honor of Jes Bjarup
Jure, Festskrifter, Allmän rättslära, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 622 sid, 2005, Pris: 598 SEK exkl. moms   

Rätten att själv få välja — Arrangerade äktenskap, kön och socialt arbete
Schlytter Astrid
Studentlitteratur, Allmän rättslära, Familjerätt
137 sid, 2004, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Natural Law — An Introduction and Re-examination
Kainz Howard P.
Open Court, Allmän rättslära
151 sid, 2004, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Varandra som vänner och fiender — En idékritisk undersökning om kontraktet och dess grund
Votinius Sacharias
Symposion, Allmän rättslära
Inbunden, 349 sid, 2004  SLUT på förlag

Konsten att rättsvetenskapa — Den tysta kunskapen i juridisk forskning
Asp Petter, Nuotio Kimmo
Iustus, Allmän rättslära
Inbunden, 309 sid, 2004, Pris: 465 SEK exkl. moms   

Från Ekelöf till Europa — Om doktrinen, det offentliga samtalet och Europakonventionen
Sundberg Jacob W.F.
Hägglunds Förlag, Allmän rättslära
119 sid, 2004  SLUT på förlag

Risks and Legal Theory
Steele Jenny
Hart, Allmän rättslära
Inbunden, 216 sid, 2004, Pris: 422 SEK exkl. moms   

Rights, Culture and the Law — Themes from the Legal and Political Philosophy of Joseph Raz
Meyer Lukas H., Paulson Stanley L., Pogge Thomas W., red.
Oxford University Press, Allmän rättslära
Inbunden, 292 sid, 2003, Pris: 1090 SEK exkl. moms   

Natural Law & Human Dignity — Universal Ethics in an Historical World
Schockenhoff Eberhard
CUA Press, Allmän rättslära
330 sid, 2003, Pris: 236 SEK exkl. moms   

Consolidating Legal Reform in Central and Eastern Europe — an anthology
Fogelklou Anders, Sterzel Fredrik
Iustus, Allmän rättslära
322 sid, 2003, Pris: 287 SEK exkl. moms   

Erfarenheter — som kan vara till nytta för doktorander i juridik
Ramberg Christina
Jure, Allmän rättslära, Lexikon ordböcker och språkvetenskap
Inbunden, 88 sid, 2003, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Vårdnadstvister — En rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggningen av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa
Rejmer Annika
Lunds universitet, Allmän rättslära, Familjerätt
248 sid, 2003, Pris: 476 SEK exkl. moms   

Tolkning och tillämpning
Samuelsson Joel, Melander Jan
Iustus, Allmän rättslära
208 sid, 2 uppl, 2003, Pris: 345 SEK exkl. moms   

Komparativ rättskunskap
Bogdan Michael
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Internationell rätt, Internationell privat- och processrätt
231 sid, 2 uppl, 2003, Pris: 492 SEK exkl. moms   

Juridisk riskanalys — Mot en säkrare juridisk metod
Wahlgren Peter
Jure, Allmän rättslära
168 sid, 2003, Pris: 265 SEK exkl. moms   

Retlig mangfoldighed — En fælles udfordring for retsvidenskab og antropologi
Schaumburg-Müller Sten, Selmer Bodil
DJØF, Allmän rättslära
273 sid, 2003, Pris: 295 SEK exkl. moms   

Judicial Discretion in European Perspective
Wiklund Ola
Norstedts Juridik, EU-rätt, Allmän rättslära
169 sid, 2003  SLUT på förlag

Festskrift till Åke Frändberg
Iustus, Festskrifter, Allmän rättslära
Inbunden, 369 sid, 2003, Pris: 461 SEK exkl. moms   

Law's Limits — Rule of Law and the Supply and Demand of Rights
Komesar Neil K
Cambridge University Press, Allmän rättslära
Inbunden, 206 sid, 2002, Pris: 644 SEK exkl. moms   

Straffets grammatik
Molander Joakim
Åbo Akademis förlag, Allmän rättslära, Rättshistoria
322 sid, 2002, Pris: 321 SEK exkl. moms   

Studier rörande svensk och finsk rätt
Klami Hannu Tapani
Åbo Akademis förlag, Allmän rättslära, Rättshistoria
344 sid, 2002, Pris: 343 SEK exkl. moms   

Rättssociologi — som rättsvetenskap
Hydén Håkan
Studentlitteratur, Allmän rättslära
293 sid, 2002, Pris: 274 SEK exkl. moms   

Critical Legal Positivism
Tuori Kaarlo
Ashgate, Allmän rättslära
Inbunden, 349 sid, 2002, Pris: 1579 SEK exkl. moms   

Rättens kulturgräns
Wennström Bo
Iustus, Allmän rättslära
159 sid, 2 uppl, 2002  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Nästa
Sida 8 av 10

  © 2017 Jure AB