Vad är rättsvetenskap? av Sandgren Claes - 9789172233669 - Jure bokhandel

 

 
 
Vad är rättsvetenskap?
   
 
Författare:Sandgren Claes
Titel:Vad är rättsvetenskap?
Utgivningsår:2009
Omfång:325 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172233669
Ämnesord:Allmän rättslära

Pris: 312 SEK exkl. moms

 

Denna bok handlar om rättsvetenskapens metod och teori. Den har syftet att klargöra förutsättningarna för rättsvetenskapen och dess bedrivande och att bidra till att rättsvetenskapen ska kunna utvecklas på ett framgångsrikt sätt.

I boken behandlas:
- Rättsvetenskapens särdrag såsom vetenskap
- Rättsvetenskap och empiri
- Teoribildning inom rättsvetenskapen
- Att mäta rättsvetenskaplig forskning
- Rättsvetenskapliga doktorsavhandlingar
- Att söka anslag för rättsvetenskaplig forskning
- Rättsvetenskapens samhällsnytta
- Rättsvetenskapens avnämare
- Rättsvetenskaplig publicering
- Hänvisningar inom rättsvetenskapen

Claes Sandgren är innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap vid Stockholms universitet och f.d. dekanus för juridiska fakulteten vid universitetet.
 
  © 2017 Jure AB