Sverige och rättsstaten på 2000-talet av Sundberg-Weitman Brita - 9789172233294 - Jure bokhandel

 

 
 
Sverige och rättsstaten på 2000-talet
   
 
Författare:Sundberg-Weitman Brita
Titel:Sverige och rättsstaten på 2000-talet
Utgivningsår:2008
Omfång:205 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172233294
Ämnesord:Allmän rättslära , Statsvetenskap och politik

Pris: 266 SEK exkl. moms

 

Brita Sundberg-Weitman skrev år 1985 den mycket uppmärksammade "Rättsstaten åter" som skapade en livlig debatt om hur det stod till med Sverige som rättsstat. I denna nya bok beskriver hon vad som hänt sedan dess, särskilt vad gäller gränserna för godtycklig maktutövning, vilket säkerligen kommer att gjuta nytt liv i debatten.

Är Sverige på 2000-talet en rättsstat? Är domstolarna självständiga under lagen? Uppfyller JO sin skyldighet att "särskilt tillse att domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet iakttager regeringsformens bud om saklighet och opartiskhet och att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter ej träds för när i den offentliga verksamheten"? Dessa och andra, näraliggande frågor behandlas i denna bok, bland annat i ljuset av JO-beslut. I en bilaga redovisas 169 JO-beslut i fall som gäller sociala myndigheters verksamhet till skydd för barn.

Brita Sundberg-Weitman är född år 1934 och har i sitt yrkesverksamma liv varit docent i civilrätt och folkrätt vid Stockholms universitet, hovrättsråd i Svea hovrätt och lagman i Solna tingsrätt. Hon har tidigare skrivit böckerna Nondiskriminering i EEC 1973, Discrimination on Grounds of Nationality 1977, Saklighet och godtycke i rättskipning och förvaltning 1981 och Rättsstaten Åter! 1985.
 
  © 2017 Jure AB