Allmän rättslära av Wahlgren Peter - 9789197687515 - Jure bokhandel

 

 
 
Allmän rättslära
– Rättsteoretiska seminarier 2006/07
   
 
Författare:Wahlgren Peter
Titel:Allmän rättslära – Rättsteoretiska seminarier 2006/07
Utgivningsår:2007
Omfång:191 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789197687515
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm nr. 75
Ämnesord:Allmän rättslära

Pris: 224 SEK exkl. moms

 

Forskning i allmän rättslära kan ta sig många uttryck och är i flera avseenden central för rättsväsendets vidareutveckling och självförståelse. Resultaten har praktisk relevans för lagstiftningen, dess utformning och dess tillämpning. Domstolar, administrativa myndigheter och enskilda jurister drar nytta av fördjupade insikter om juridisk metod samtidigt som bättre kunskap om rättsväsendets förutsättningar ökar förståelsen för det juridiska arbetets problem och möjligheter. Arbetet bidrar också till att öka kunskapen om rättsordningens funktion och dess begränsningar som styrmedel i samhället. Uttryckt på ett annat sätt innebär detta att allmän rättslära är en praktiskt inriktad disciplin som har stor betydelse för att förstå juridikens och juristens uppgifter i samhället.

Vid Stockholms juridiska fakultet anordnas månatligen rättsteoretiska seminarier. Syftet är att sprida information om nya, pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt av rättsteoretiskt intresse. Den samlade ämnesbeteckningen är allmän rättslära. Föreliggande arbete dokumenterar sju sådana seminarier vilka genomfördes läsåret 2006/07.


Innehåll:

Rättens narratologiska dimensioner – interaktion och konstruktion
av Håkan Andersson

The Hohfeldian System Applied to International Law
av Marie-Hélène Boccara

Om rättsvetenskapens auktoritet
av Christian Dahlman

Om kritikkene av fenomenet reelle hensyn, begrepet ”reelle hensyn” og termen ”reelle hensyn”
av Alf Petter Høgberg

Legal Self-efficacy and Managers’ Use of Law
av Fredrik Jörgensen och Jan Svanberg

Lagstiftningens rationalitet och legitimitet
av Peter Wahlgren

Globalization and Law-Making: Time to Shift a Legal Theory’s Paradigm
av Mauro Zamboni
 
  © 2017 Jure AB