Mainstreaming i juridisk perspektiv av Andersen Agnete, Nielsen Ruth - 9788757416572 - Jure bokhandel

 

 
 
Mainstreaming i juridisk perspektiv
   
 
Författare:Andersen Agnete , Nielsen Ruth
Titel:Mainstreaming i juridisk perspektiv
Utgivningsår:2007
Omfång:218 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757416572
Ämnesord:Allmän rättslära , EU-rätt

Pris: 646 SEK exkl. moms

 

Indhold:
Forord
Kapitel 1. Indledning
Kapitel 2. Historie
Kapitel 3. Ligestillingsbegrebet og kønsmainstreamingbegrebet
Kapitel 4. Mainstreamings plads i det juridiske system
Kapitel 5. Data
Kapitel 6. Mainstreamingaktører
Kapitel 7. Retsmidler og håndhævelse
Kapitel 8. Kønsmainstreaming i praksis
Bibliografi
Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB