Makt och rätt av Strahl Ivar, Strömholm Stig - 9789176787403 - Jure bokhandel

 

 
 
Makt och rätt
– Rättsidéns gång genom historien - från Babylonien till FN
   
 
Författare:Strahl Ivar , Strömholm Stig
Titel:Makt och rätt – Rättsidéns gång genom historien - från Babylonien till FN
Upplaga:12 uppl.
Utgivningsår:2009
Omfång:168 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787403
Ämnesord:Allmän rättslära

Pris: 228 SEK exkl. moms

 

Vad är rätt? Hur uppstår rätt? Dessa frågor, centrala för civilisationen, har under olika tider och av olika folk besvarats på skilda och för utvecklingen ofta avgörande sätt.

Professor Ivar Strahl visar i en rad sammanfattningar hur rätt och rättsmissbruk följts åt genom tiderna. Hans framställning omspänner ca 4000 år – från babyloniernas tro på naturens lag och växlingen mellan tyranni och demokrati hos grekerna, över renässansens tro på den enväldige fursten och Rousseaus talan för folkets suveränitet till senare tiders diktaturer och kamp för lika rätt för alla enligt FN-stadgan.

Parallellt med den historiska utvecklingen behandlas de stora män som haft avgörande betydelse för rättsuppfattningen såsom Platon och Aristoteles, Augustinus, Macchiavelli, Hugo Grotius, Montesquieu, Marx och i Sverige Hägerström. Det är en utomordentligt intresseväckande aspekt som här läggs på vår kulturs historia.

Makt och rätt har mycket att ge till var och en som vill utvidga sitt vetande om vår historia.
 
  © 2017 Jure AB