SOU 2007:50 Mångfald är framtiden - 9789138227718 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:50 Mångfald är framtiden
   
 
Titel:SOU 2007:50 Mångfald är framtiden
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även delbetänkande 2005:91.
Utgivningsår:2007
Omfång:482 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227718
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén för samordning av månkulturåret 2006
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:50
Ämnesord:Övrigt

Pris: 410 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet analyseras och sammanfattas de erfarenheter och kunskaper som Mångkulturåret 2006 har gett. Intresset att under året medverka har varit stort. Här lämnas även förslag på hur den kulturella mångfalden bäst kan främjas inom det offentligfinansierade kulturlivet samtidigt som goda exempel på satsningar och internationella erfarenheter av mångfaldsarbete inom kulturlivet presenteras.
 
  © 2017 Jure AB