Ds 2007:17 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen - 9789138227688 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:17 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen
   
 
Titel:Ds 2007:17 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen
Utgivningsår:2007
Omfång:32 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227688
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:17
Ämnesord:Processrätt , Arbetsrätt

Pris: 163 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att det skall införas ett generellt krav på prövningstillstånd när tingsrätts beslut och domar överklagas till Arbetsdomstolen.
 
  © 2017 Jure AB