Ds 2007:26 Sekretess för uppgifter på tsunamibanden - 9789138227817 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:26 Sekretess för uppgifter på tsunamibanden
   
 
Titel:Ds 2007:26 Sekretess för uppgifter på tsunamibanden
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:38.
Utgivningsår:2007
Omfång:36 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227817
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:26
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 163 SEK exkl. moms

 

Den 19 juni 2007 lade konstitutionsutskottet med stöd av sin initiativrätt fram ett förslag om ändring i sekretesslagen. Förslaget innebar att absolut sekretess skall gälla fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 31 december 2007 för uppgifter i de säkerhetskopior i Regeringskansliets datasystem som har bevarats med anledning av naturkatastrofen i Asien år 2004. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag den 20 juni 2007. I skrivelsen analyseras säkerhetskopiornas rättsliga status mot bakgrund av regleringen i andra kapitlet tryckfrihetsförordningen. Bedömningen är att säkerhetskopiorna i sig inte kan anses utgöra allmänna handlingar i tryckfrihetsförordningens mening. Den rättsliga statusen avseende varje enskild handling som finns på säkerhetskopiorna måste därför bedömas för sig.
 
  © 2017 Jure AB