Regeringens skrivelse 1999/2000:106 - 199900106 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 1999/2000:106
– Reformeringen av domstolsväsendet - en handlingsplan
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 1999/2000:106 – Reformeringen av domstolsväsendet - en handlingsplan
Utgivningsår:2000
Omfång:62 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:199900106
Serie:Propositioner nr. 1999/2000:106
Ämnesord:Processrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB