Ds 2007:28 Koncentration av länsstyrelseverksamhet - 9789138227893 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:28 Koncentration av länsstyrelseverksamhet
   
 
Titel:Ds 2007:28 Koncentration av länsstyrelseverksamhet
Utgivningsår:2007
Omfång:276 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227893
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:28
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 231 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag har varit att analysera koncentration och samordning av länsstyrelsernas kärnverksamhet. I promemorian lämnas förslag om vilka verksamheter som kan koncentreras och till vilka länsstyrelser de bör koncentreras.
 
  © 2017 Jure AB