Ds 2007:25 Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser - 9789138227800 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:25 Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser
   
 
Titel:Ds 2007:25 Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser
Utgivningsår:2007
Omfång:108 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227800
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:25
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

I promemorian behandlas både folkrättsliga, grundlagsrättsliga och förvaltningsrättsliga regler med anknytning till internationella överenskommelsers ingående och upphörande.
 
  © 2017 Jure AB