SOU 2007:63 En bättre viltförvaltning med inriktning på älg - 9789138227978 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:63 En bättre viltförvaltning med inriktning på älg
   
 
Titel:SOU 2007:63 En bättre viltförvaltning med inriktning på älg
Utgivningsår:2007
Omfång:47 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227978
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om älgförvaltningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:63
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 184 SEK exkl. moms

 

Betänkandet innehåller en analys av den nuvarande älgförvaltningen.
 
  © 2017 Jure AB