Ds 2007:33 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi - 9789138228098 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:33 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi
   
 
Titel:Ds 2007:33 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:63.
Utgivningsår:2007
Omfång:69 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228098
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:33
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 163 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås bl.a. att kommunernas ansvar för den offentliga kontrollen av djurskydd samt kommunernas ansvar för att pröva tillstånd till yrkesmässig verksamhet med bland annat sällskapsdjur skall flyttas över till länsstyrelserna. Överflyttningen innebär att kommunernas ansvar för djurskyddsarbetet kommer att upphöra. Ytterligare förslag gäller att kommunernas ansvar för kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen skall föras över från kommunerna till länsstyrelserna.
 
  © 2017 Jure AB