Ds 2007:34 Tydligare ledarskap i skolan och förskolan - 9789138228111 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:34 Tydligare ledarskap i skolan och förskolan
– förslag till en ny rektorsutbildning
   
 
Titel:Ds 2007:34 Tydligare ledarskap i skolan och förskolan – förslag till en ny rektorsutbildning
Utgivningsår:2007
Omfång:82 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228111
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:34
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 163 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en utbildning som skall omfatta tre delar av särskild betydelse ur nationell synvinkel: skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning samt utbildning i skolledarskap. Vidare föreslås att utbildningen leder till 30 högskolepoäng och att den är obligatorisk för nyanställda rektorer.
 
  © 2017 Jure AB