SOU 2007:58 Hamnstrategi - 9789138227916 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:58 Hamnstrategi
– strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet
   
 
Titel:SOU 2007:58 Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även SOU 2007:59.
Utgivningsår:2007
Omfång:292 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227916
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Hamnstrategiutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:58
Ämnesord:Sjöfart

Pris: 262 SEK exkl. moms

 

Utredningens huvuduppgift har varit att identifiera hamnar av särskilt strategisk betydelse för det svenska godstransportsystemet och föreslå vilka hamnar som skall ges prioritet i förhållande till övriga när det gäller statligt finansierad infrastruktur. I prioriteringsarbetet skulle hela Sverige beaktas. Vidare skulle utredningen föreslå vilka åtaganden och krav de prioriterade hamnarna skall uppfylla.

Utredningen skulle också se över principerna för kostnadsfördelningen mellan stat och hamn när det gäller de allmänna farlederna samt presentera förslag på hur det framtida finansiella ansvaret för de allmänna farlederna bör vara utformat. I detta fanns en ambition att få en helhetssyn vad gäller den samlade infrastrukturen till och från Sveriges hamnar.

Se även SOU 2007:59 Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet – ett framtidsperspektiv.
 
  © 2017 Jure AB