SOU 2007:60 Sverige inför klimatförändringarna - 9789138227930 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:60 Sverige inför klimatförändringarna
– hot och möjligheter
   
 
Titel:SOU 2007:60 Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter
Anmärkning:DVD-skiva ingår. Slutbetänkande. Se även SOU 2006:94.
Utgivningsår:2007
Omfång:721 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227930
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Klimat- och sårbarhetsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:60
Ämnesord:Övrigt

Pris: 539 SEK exkl. moms

 

Sverige kommer att påverkas kraftigt av klimatförändringarna. Anpassningen till klimatförändringarna bör påbörjas redan i dag. Utredningen föreslår bland annat ökat ansvar för kommuner och länsstyrelser och att staten skall stödja storskaliga kostnadskrävande insatser.
 
  © 2017 Jure AB