Ds 2007:32 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden - 9789138228012 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:32 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden
   
 
Titel:Ds 2007:32 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:62.
Utgivningsår:2007
Omfång:37 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228012
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:32
Ämnesord:Arbetsrätt , Processrätt

Pris: 163 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att samtliga beslut från Arbetsmiljöverket som är överklagbara, skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd skall krävas vid överklagande till kammarrätten. Vidare görs bedömningen att Arbetsmiljöverkets beslut bör överklagas hos Länsrätten i Stockholms län.
 
  © 2017 Jure AB