Prop. 2007/08:8 TV - tillgänglig för alla - 200708008 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:8 TV - tillgänglig för alla
– Tillstånd för digital marksänd TV
   
 
Titel:Prop. 2007/08:8 TV - tillgänglig för alla – Tillstånd för digital marksänd TV
Anmärkning:Se även SOU 2004:39.
Utgivningsår:2007
Omfång:124 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708008
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:8
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 72 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB