Prop. 2007/08:9 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning - 200708009 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:9 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning
   
 
Titel:Prop. 2007/08:9 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning
Anmärkning:Se även Ds 2007:2.
Utgivningsår:2007
Omfång:15 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708009
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:9
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB