Ds 2007:41 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning - 9789138228388 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:41 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning
   
 
Titel:Ds 2007:41 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:94.
Utgivningsår:2007
Omfång:34 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228388
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:41
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 163 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att en förälder som söker tillfällig föräldrapenning för vård av barn, skall vara skyldig att lämna in ett intyg som styrker barnets frånvaro från förskola, familjedaghem, skola eller fritidshem.
 
  © 2017 Jure AB