Rättshjälp, ny lag 1 december 1997 av Stangendahl Peter - 9185340812 - Jure bokhandel

 

 
 
Rättshjälp, ny lag 1 december 1997
– rådgivning, behov av biträde, rimlighetsprövning, förhållande till rättsskydd, ersättning till biträde, rättshjälpsavgift
   
 
Författare:Stangendahl Peter
Titel:Rättshjälp, ny lag 1 december 1997 – rådgivning, behov av biträde, rimlighetsprövning, förhållande till rättsskydd, ersättning till biträde, rättshjälpsavgift
Utgivningsår:1998
Omfång:131 sid.
Förlag:Tholin & Larsson
ISBN:9185340812
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Processrätt

SLUT på förlag

 

Vad innebär rättshjälp? Vem kan få det? Vilka villkor måste uppfyllas? Vem beslutar? Peter Stangendahls bok vänder sig till domstolar, myndigheter, advokater och allmänt intresserade.
 
  © 2017 Jure AB