Prop. 2007/08:44 Vissa etikprövningsfrågor m.m. - 200708044 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:44 Vissa etikprövningsfrågor m.m.
   
 
Titel:Prop. 2007/08:44 Vissa etikprövningsfrågor m.m.
Anmärkning:Se även SOU 2005:78.
Utgivningsår:2007
Omfång:63 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708044
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:44
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB