SOU 2007:107 Opinionsbildande verksamhet och små myndigheter - 9789138228739 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:107 Opinionsbildande verksamhet och små myndigheter
   
 
Titel:SOU 2007:107 Opinionsbildande verksamhet och små myndigheter
Anmärkning:Delbetänkande.
Utgivningsår:2007
Omfång:166 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228739
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2006 års förvaltningskommitté
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:107
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 215 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet har utredningen undersökt förekomsten av opinionsbildande verksamhet vid 50 statliga myndigheter år 2006. Med opinionsbildande verksamhet avser kommittén en extern informationsaktivitet riktad mot allmänheten i syfte att aktivt påverka dess kunskaper, attityder eller beteenden i en avsedd riktning. Den opinionsbildande verksamheten hos de berörda myndigheterna uppskattades till ca 300 mnkr år 2006. Utredningen anser det vara värdefullt och berikande att myndighetsföreträdare, likaväl som myndighetsanställda i allmänhet, deltar i den offentliga debatten. Myndigheternas informationsverksamhet skall som all annan verksamhet präglas av saklighet och opartiskhet. Eventuella begränsningar av myndigheternas opinionsbildande verksamhet är främst en styrningsfråga. Myndigheternas instruktioner bör därför preciseras och avgränsas i syfte att öka, minska eller på annat sätt inrikta den enskilda myndighetens informationsuppdrag, inklusive dess opinionsbildande verksamhet. Vidare bör utvärderingar göras av effekterna av kampanjer m.m.
 
  © 2017 Jure AB