SOU 2007:109 Vägval för Sieps - 9789138228784 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:109 Vägval för Sieps
– En översyn av Svenska institutet för Europapolitiska studier
   
 
Titel:SOU 2007:109 Vägval för Sieps – En översyn av Svenska institutet för Europapolitiska studier
Utgivningsår:2007
Omfång:75 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228784
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Siepsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:109
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , EU-rätt

Pris: 184 SEK exkl. moms

 

Sverige måste ha tillgång till ett organ som kan förse de politiska beslutsfattarna med analyser och annat underlag om olika EU-frågor. Behovet av Sieps som en tankesmedja är därför stort.

Kvaliteten i Sieps rapporter och utredningar bedöms som hög även om uppfattningarna om deras användbarhet och mervärde varierar. Intrycket är att Sieps som länk i kedjan mellan den akademiska världen och beslutsfattarna har hamnat för långt från de senare. Det bör tydligare framgå av Sieps instruktion att huvuduppdraget är att för regeringen och övriga svenska aktörer i den politiska beslutsprocessen ta fram forskningsbaserade analyser och annat underlag av betydelse för utvecklingen av den Europeiska unionen (EU) och Sveriges Europapolitik. Utlysningen av forskningsbidrag från Sieps bör upphöra.

Nuvarande ledningsform framstår som orationell och ineffektiv. Sieps bör vara kvar som egen myndighet under regeringen men som enrådighetsmyndighet och ledas av en chef (direktör).
 
  © 2017 Jure AB