SOU 2007:112 Nya förutsättningar för arbetsmarknadsutbildning - 9789138228876 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:112 Nya förutsättningar för arbetsmarknadsutbildning
   
 
Titel:SOU 2007:112 Nya förutsättningar för arbetsmarknadsutbildning
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även delbetänkande SOU 2007:18.
Utgivningsår:2007
Omfång:396 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228876
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:112
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 319 SEK exkl. moms

 

Utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning har haft ett brett uppdrag. Det handlar om att inom huvudfåran för arbetsmarknadsutbildning, dvs. kort yrkesinriktad utbildning för arbetslösa, analysera förutsättningarna för denna liksom för den förberedande utbildningen. Möjligheterna att förbättra dessa båda typer av utbildning har också undersökts.
 
  © 2017 Jure AB