Prop. 2007/08:54 Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m. - 200708054 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:54 Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2007/08:54 Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m.
Anmärkning:Se även SOU 2007:7.
Utgivningsår:2008
Omfång:149 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708054
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:54
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 73 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB