Offentlig förvaltning i arbete av Wennergren Bertil - 9789139109754 - Jure bokhandel

 

 
 
Offentlig förvaltning i arbete
– Om verksamheten och ärendehandläggningen i stat och kommun
   
 
Författare:Wennergren Bertil
Titel:Offentlig förvaltning i arbete – Om verksamheten och ärendehandläggningen i stat och kommun
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:213 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139109754
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Med vilka metoder och efter vilka regler arbetar man i stats- och kommunalförvaltningen? Var går gränserna för en myndighets befogenheter? Vad är det som måste iakttas vid handläggningen av ett ärende?

Den svenska offentliga förvaltningen vilar på mycket gamla grundvalar samtidigt som den har gått in i ett nytt skede i och med Sveriges anslutning till EU och utvecklingen av informationstekniken i samhället. I boken tas upp det som fortfarande är förvaltningens grundpelare och det som är under omvandling.

Offentlig förvaltning i arbete vill ge en levande bild av vad som ligger i de ofta använda värdeorden rättsäkerhet, professionalism, kvalitet och effektivitet. Samtidigt konkretiseras förvaltningslagen och alla de handläggningsregler som finns där.

Boken vänder sig till alla yrkesverksamma och högskolestuderande som behöver kunskap om arbetet i stat och kommun. Författningsändringar och senare praxis har föranlett ändringar i denna andra upplaga.
 
  © 2017 Jure AB