Ds 2008:11 Kommunal medfinansiering av regionala infrastrukturprojekt - 9789138229118 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:11 Kommunal medfinansiering av regionala infrastrukturprojekt
   
 
Titel:Ds 2008:11 Kommunal medfinansiering av regionala infrastrukturprojekt
Utgivningsår:2008
Omfång:39 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229118
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:11
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att kommuner och landsting ges möjlighet att lämna bidrag till byggande av väg och järnväg som staten ansvarar för även om projektet ligger utanför det egna.
 
  © 2017 Jure AB