Ds 2008:13 En ny betygskala - 9789138229163 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:13 En ny betygskala
   
 
Titel:Ds 2008:13 En ny betygskala
Utgivningsår:2008
Omfång:143 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229163
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:13
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 180 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag om en nya betygsskala med fler steg. Förslaget innebär att betygsskalan i såväl grundskolan som gymnasieskolan framöver kommer att innehålla sex steg och en sjunde markering. Betygsskalan i sig bestämmer inte hur och på vilka grunder betygen sätts. Arbetsgruppen har eftersträvat att föreslå en betygsskala som är hållbar över tid och som ska kunna användas även om det sker förändringar i andra delar av betygssystemet.
 
  © 2017 Jure AB