SOU 2008:12 Finansiella sektorn bär frukt - 9789138229125 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:12 Finansiella sektorn bär frukt
– Analys av den finansiella sektorn ur ett svenskt perspektiv
   
 
Titel:SOU 2008:12 Finansiella sektorn bär frukt – Analys av den finansiella sektorn ur ett svenskt perspektiv
Anmärkning:Bilaga 5 till Långtidsutredningen 2008
Utgivningsår:2008
Omfång:225 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229125
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Långtidsutredningen 2008
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:12
Ämnesord:Övrigt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Vad innebär den ökade internationaliseringen och konkurrensen i den finansiella sektorn? Kan Stockholm stärka rollen som finansiellt centrum?
Det är några av de frågor Långtidsutredningen analyserar i sin senaste rapport. Rapporten beskriver den finansiella sektorns roll i ekonomin och hur sektorn i Sverige har förändrats de senaste åren. Globaliseringen och den internationella integrationen har starkt påverkat sektorns utveckling. Väl fungerande finansiella marknader underlättar investeringar och bidrar till stabilitet i ekonomin.
 
  © 2017 Jure AB