SOU 2007:104 Samverkan för lokal utveckling - 9789138228685 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:104 Samverkan för lokal utveckling
   
 
Titel:SOU 2007:104 Samverkan för lokal utveckling
Utgivningsår:2007
Omfång:63 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228685
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om samverkan mot segregation genom lokalt utvecklingsarbete (JU2006:06)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:104
Ämnesord:Övrigt

Pris: 184 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft som uppgift att svara för strategisk samverkan mellan de lokala och regionala aktörerna som berörs av storstadspolitikens lokala utvecklingsarbete. Den utgå ifrån den nationella storstadspolitikens övergripande mål att bryta segregationen m.m.
 
  © 2017 Jure AB