Ds 2008:14 Från sjukersättning till arbete - 9789138229231 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:14 Från sjukersättning till arbete
   
 
Titel:Ds 2008:14 Från sjukersättning till arbete
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:124.
Utgivningsår:2008
Omfång:197 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229231
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:14
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås åtgärder som skall underlätta för personer med icke tidsbegränsad sjukersättning att komma tillbaka till arbete. Förslaget, särskilda regler med steglös avräkning, innebär till exempel att en person med sjukersättning kan tjäna 41000 kronor per år utan att sjukersättningen minskas. Promemorian är framtagen av en arbetsgrupp på Socialdepartementet.
 
  © 2017 Jure AB